10 - 12 ЈУНИ

 МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР, СКОПЈЕ

ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ
Паратисима Скопје

ОТВОРЕН ЗА СИТЕ

Ова е официјален повик за волонтирање на Паратисима Скопје, 2016, фестивал за современа уметност. Паратисима Скопје 2016 се случува од 10ти до 12ти јуни, 2016, во МКЦ, Скопје.

Учествувај