„Ποξιάς“ (Poxiàs)

Инсталација

Категорија

2014

Година

2м2

Димензии

„Ποξιάς“ (Poxiàs) е колективно уметничко дело како резултат на истоимената е к с п е р и м е н т а л н а – т е р а п е в т с к а работилница со азилантите во Интернационалниот центар за заштита во Кофину, Кипар. Овој проект има за цел да се оддржи и во други земји со идеја да им олесни и психолошки да ги поддржи имигрантите, но истовремено да го акцентира проблемот на границите, на присилната имиграција и кризата на бегалците. Материјалот е метафора за кожата и го преставува менталниот „сад“, најпрво на индивидуално ниво, а потоа и на колективно. Ποξιάς“ (Poxiàs) претставува сад со емоции, мисли и сеќавања на луѓето кои се во постојана транзиција.

Лениа
Георгиу

Никозија, Кипар