Аb Aeterno

Архитектура, Инсталација

Категорија

2016

Година

0.5х2.5х0.5 м

Димензии

Инсталацијата се надоврзува на духот на местото каде светлината има централно место во принципот на дизајнирање. Со употреба на конструкција од лед-диоди, Ab Aeterno инсталацијата оформува спиритуална врска меѓу два временски периоди разделени повеќе од една декада.Со оглед на тоа дека старата железничка станица во Скопје стои половично, инсталацијата ја ревитализира другата половина која што денес недостасува физички, со тоа што креира ново просторно доживување. Во текот на денот ефектот од големата катастрофа на земјотресот од 1963 е се уште видлив, додека за време на ноќта преку нашата инсталација железничката се гради повторно и стои како што стоела пред 52 години

Симона Тасевска, Христина Секулоска, Ирена Милојеска

Скопје, Македонија