Из/Држа/ва/ност на уметноста

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

3/ 40х40 см

Димензии

Започнува со цитат од Густав Клуцис, латвиско-советски уметник, кој од авангардистички дела преминува на партиско-пропагандистички. Делото следи, документира, комбинира и цитира со цел да побуди критичко чувство во однос на слободата на изразот и не/зависноста на уметноста, алудирајќи на егзистенцијата и третманот на уметникот во државен и политички контекст. Истовремено е застапен сликовит приказ на минато, сегашност и иднина, 1914-2022. 
Многу слоевити и разнолични пораки за тоа дека политичките и економските интереси ја ограничуваат уметноста и културата. 
Делото содржи текст комбиниран од исечоци од Хари Потер.

Елизабета
Линднер Костадиновска

Скопје, Македонија