Од традиционално во модерно

Моден дизајн

Категорија

2015

Година

Димензии

Теоретскиот дел дава преглед на македонските носии, везови и посебно македонските традиционални опинци, од друга страна архитектонските и текстилните структури. Ги истражував моделите на везовите и начинот на производство на претходно наведените традиционални опинци. Тоа за мене беше основа за развој на уникатни производи со допир на набљудуваната архитектура. Инспирирана од македонскиот традиционален вез на свој начин развивав вез за секој дизајн одделно. Мојата идеја беше да се интегрира традиционалниот во модерениот стил.

Евгенија
Зафировска

Скопје, Македонија