О2

Видео

Категорија

2014

Година

5 мин

Димензии

„Денеска е денот на избори и сите ќе одат на гласање. Една мајка која е болна и мора да го напушти домот за да гласа, девојчето треба да најде некој кој ќе ја придружува мајка ѝ “ на гласањето, но …“ Овој филм е создаден во 2014 година, во Иран и се однесува на настаните што се случуваа при изборите во Иран, пред неколку години. Едноставна приказна за една млада девојка која мора да најде некој што ќе остане со нејзината мајка, за таа да ја изврши својата граѓанска должност. Во овој филм се прикажува трпеливата демократија во светот каде што само името останува од „демократија”, а напорите на граѓаните да ја оддржат не водат никаде!

Абас
Фердоси

Торино, Италија