Плодност

Цртеж и слика

Категорија

2013

Година

67x77 см

Димензии

„Плодност“ претставува абстрактно-кубистичка интерпретација на жената како персонификација на космосот. Воедно таа го изразува своето возвишено и култно значењевечниот симбол на плодноста и раѓањето. „Плодност“  непосредно изразува и една друга поинаква страна на жената, жената како синоним за вечна убавина, сензуалност, еротичност и привлечност.

Благица
Сливоска

Скопје, Македонија