Пресврт во мојата трезвеност

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

3/ 100х50 см

Димензии

Работев на овие слики со крајна искреност, бидејќи тоа што ме инспирираше беше искуство кое многу влијаеше на начинот како ги гледам промените кои се случуваат во мојот интроспективен пејзаж. Создадени во време на истовремен емоционален и интелектуален пресврт, овие суштества скокнаа надвор од злоупотребата на мојата потсвест, потсетувајќи ме на бесконечноста на природата – нешто на што јас сум манифестација.

Дали овие дела  да бидат поздравени со трезвено внимание од набљудувачот, па тие да возвраќаат со воздигнување на неговиот дух?

 

Елена
Гелева

Скопје, Македонија