Секторска хетерохромија

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

Дијаметар: 150см

Димензии

Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe.” 
Секое око е уникатно само по себе, па оттука започува интересот за болеста хетерохромија (разлика во бојата). 
Очите со хетерохромија се доста изненадувачки, за некои полни со мистерија, очи кои што хипнотизираат во две бои. 
Мотивот претставува обид за ослободување и контрола во исто време. Релацијата јасприрода се остварува со посредство и соединување на два приода: реалистичкиот и имагинативниот. Нивниот соодност се осмислува низ спојување и преобразување на предметот во сликата која добива белези на нова и необична стварностне помалку значајна од видливата стварност.

Анета
Малова

Скопје, Македонија