Снежна гуска; Црни ракавици

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

40x50 см; 3.66x100 см

Димензии

Како што се вели во една позната изрека: „Уметноста треба да ги утеши вознемирените, а да ги вознемири мирните.“ Се разбира, оваа реченица е секогаш отворена за расправа, но за мене, како уметник, начинот на кој ги изразувам вознемирувачките визии, вести или ситуации е преку сликање. Исто така, тоа е начин преку кој реагирам за нештата кои се случуваат околу мене. Моите слики ги изразуваат мислите што ги носам за човечката состојба и моментот во кој живееме. Користам меки и ладни бои, повеќе користам пастелни бои преку кои ги изразувам чувствата. Во последните неколку години поголемиот дел од моите дела се насликани на дрвени панели што ми дава слобода и го храни материјалот сѐ додека не е добро завршен

Бурчин
Первин Карамучо

Призрен, Косово