“088”

Танцов перформанс

Категорија

2014

Година

Димензии

Во еден мал, интимен простор, една жена ја води публиката низ едноставна игра која треба да ги промени нашите културолошки предрасуди. Целта на перформансот е да ги трансформира околностите за публиката да стане главниот протагонист.

Блиската средба со ликот на жената, заедничкото искуство во малиот простор, идејата да се плати за претставата за да се добие нешто; сето тоа ја менува точката на перцепција на индивидуално ниво и ги тера луѓето да размислат за положбата на жената во различните околности и општества

Виториа
Де Ферари Сапето

Брисел/Женева, Белгија/Италија