Живеалиште

Видео

Категорија

2014

Година

41:42 мин

Димензии

Разликата помеѓу економските класи во САД има нагол раст во изминатата декада. Тоа директно влијае на зголемениот број на луѓе кои повеќе не може да си дозволат станбен простор. Летото, 2014 година, уметниците Анкица Митровска и Кенет Мур немале финансиски можности да си дозволат традиционално живеалиште и започнале да го документираат своето искуство, два месеци живеејќи во возило. Поголемиот број од луѓето не го забележале тоа додека двајцата учеле како да продолжат со својата продуктивност во секојдневната рутина, обидувајќи се да се снајдат во новите околности. Проектот има за цел да им даде на гледачите поглед во секојдневниот живот на Американците кои се принудени да живеат на овој начин поради општествената и економска непогода.

Брашнар колектив

Спрингфилд; Скопје, САД; Mакедонија