Александар Дудески со Творница (авторски производи)

Design and Sculpture

Категорија

2015

Година

Димензии

Овој проект претставува мое лично доживување на производите на Творница, уникатна визија за мал простор наменет за читање на добра книга. Составен е од елементи кои се во согласност со современиот начин на размислување. Секоја творба претставува апстрактно скулпторско дело, визуелно независно едно од друго. Човечката природа е таа што ги поврзува, пронаоѓа намена и на крај ги затвора во целина. Оваа инсталација го претставува ready-made принципот преку користење на веќе готови авторски елементи од студиото на Творница. Секој елемент е внимателно селектиран и конципиран специјално за оваа намена.

Aleksandar
Dudeski

Prilep, Macedonia