Бела маса

Видео

Категорија

2012

Година

3:12 мин

Димензии

Бела маса е видео кое се базира на повторувачки звук, патување кое го прегрнува тоа повторување и се ослободува од истото, и сон, кој ми дозволи да го визуелизирам истото. На почетокот не постои ништо. Тишина и гласност го бришат моето опкружување. Мојот мозок почнува да талка. Моето тело лебди, а земјата се руши под моите стапала. Седнувам на бела маса наредена со бели садови, чинии и чаши. Вечерата е готова. Доаѓа паѓајќи од небото. Гравитацијата се одвраќа. Црното се спојува со белото. Се издигнува една мисла, а во неа, се појавува идеја. Инспирацијата ја црпам од нешта кои не можам целосно да ги разберам или да ги артикулирам со зборови. Тоа може да биде состојба на умот, сензација, или чуден сон. Не знам од каде доаѓа, за што служи или што да правам со неа, но верувам дека е значајна. Со делење на оваа имагинација, се надевам дека ќе допрам до луѓе кои се еднакво љубопитни и фасцинирани од необичноста кај работите што нè опкружуваат.

Каролин
Кос

Хелсинки, Финска