Помеѓу

Цртеж и слика

Категорија

2014

Година

40.5x43 cм

Димензии

Живееме помеѓу концепцијата и нејзиното отстранување. Во овој фрагмент сѐ се случува: сега како протагонист или битник, а потоа како никој. Тешко е да се мине низ овој сегмент, низ временската рамка. Потребно е да се вложи многу напор. А лулањето во морето ми е толку многу слатко…

Џузепе
Чиро де Грегорио

Рим, Италија