Без наслов

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

2/ 180x90 cм

Димензии

Портрети на деца кои се под влијание на возрасните во општеството. Деца зависници од пушење кои изгледаат како да имаат долгогодишно искуство со цигари. Деца полни со страв од војна. Овие портрети ги претставуваат лошите примери што возрасните им ги даваат на децата, и истовремено поставуваат прашање: што можеме да направиме за да промениме нешто во општеството, особено кога станува збор за децата.

Трајче
Павлов

Кавадарци, Македонија