Богохулие во планинит€

Видео

Категорија

2015

Година

00:49 мин

Димензии

Имаме проблеми во планините, новата ера на гуруа ги нападнаа врвовите со своите идоли за да создадат нов тип на масивен и неодговорен туризам.

Пиеранџело
Џакомузи

Цјано ди Феме , Италија