Брановите во мене

Скулптура

Категорија

2014

Година

24x20x20 cм

Димензии

На мојата задача и дадов име „Брановите во мене”, во неа се содржат комплексностите кои ја опишуваат човековата природа, како бранови од слободните мориња кои удираат во копното.

„Имам очи само за тебе”
Дали се ѕвездите вечерва излезени?
не знам дали е облачно или бистро.
Затоа што имам очи само за тебе.
Месечината можеби е веќе извишена,
можеби, милиони луѓе минуваат но,
јас имам очи само за тебе
не знам дали сме во градина или,
на некоја бучна улица.
Ти си тука, тука сум и јас,
можеби, милиони луѓе минуваат но,
сите исчезнуваат,
а јас, имам очи само за тебе
не знам дали сме во градина или,
на некоја бучна улица.
Ти си тука, тука сум и јас

Арзу
Емел

Анкара, Турција