VIDEO

Паратисима Скопје 2016

Видео запис од затворањето на третото издание на Паратисима Скопје во 2016 година.

Паратисима Скопје е настан кој ги промовира уметноста и креативноста во сите нивни форми.

Погледнете ги видео записите од Паратисима Скопје!

Паратисима Скопје 2015

Видео запис од второто издание на Паратисима Скопје во 2015 година.

Паратисима Скопје 2014

Видео запис од првото издание на Паратисима Скопје во 2014 година.