VIDEO

Паратисима Скопје 2017

Видео запис од четвртото издание на Паратисима Скопје во 2017 година.

Паратисима Скопје е настан кој ги промовира уметноста и креативноста во сите нивни форми.

Погледнете ги видео записите од Паратисима Скопје!

Паратисима Скопје 2016

Видео запис од затворањето на третото издание на Паратисима Скопје во 2016 година. Паратисима Скопје е настан кој ги промовира уметноста и креативноста во сите нивни форми. Погледнете ги видео записите од Паратисима Скопје!

Паратисима Скопје 2015

Видео запис од второто издание на Паратисима Скопје во 2015 година.