ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОРИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ

МЕДИУМСКИ СПОНЗОРИ

ПАРТНЕРИ

ПРОГРАМСКИ СОРАБОТКИ

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ГАЛЕРИСКИ ИЗЛОЖУВАЧИ

НАГРАДИ

ОРГАНИЗИРАНО ОД

ПАРАТИСИМА СКОПЈЕ Е ЧЛЕН ОСНОВАЧ НА PARATISSIMA INTERNATIONAL МРЕЖАТА