Чекање

Фотографија

Категорија

2015

Година

32x42 cм

Димензии

Ми се допаѓа звукот на зборот „чекање”, тоа е можност на постоењето, нешто кое би можело да се случи; чувствувам задоволство во таа хаотична парализа, во можноста за преврат. Чекајќи во тишина, жива и молчалива. Намерата плови по неочекуваното: да се биде изненаден. Композицијата е создадена и развиена во Милано. Посебно внимание е посветено на луѓето и нијансите… Серии од црно-бели фотографии на четири принта.

Федерик
Д'Антони

Калтанисета, Италија