Чвор во грлото, Првата жртва е вистината, Чекање

Графички дизајн

Категорија

2014

Година

30х45 см

Димензии

Во моите дела, ги претставувам човечките емоции, експериментирајќи со многу техники и материјали. Целта на уметничкото дело е да разбуди емоција кај гледачот и да ја префрли глобалната свесност пред општествениот факт. Целта на моето дело е да ги натера луѓето да мислат на жртвите во војната, или пак, на промените кои се случуваат во нашето општество, од кое сме сите ние дел. На човекот му требаат луѓе за да се комплетира и подобри себеси. Размената и поврзаноста се секогаш разнолики.

Амбра
Романо

Ивреа, Италија