Тело

Фотографија

Категорија

2016

Година

3/ 70x100 cм

Димензии

Проектот се состои од три фотографии на голо машко тело, развиени вертикалнотри различни верзии на истото тело во црно бело.

Азура
Герини

Гросето, Италија