Цвет, Steam punk, Сеќавања од Казабланка

Накит и модни додатоци

Категорија

2015

Година

Димензии

Цвет – уникатен медалјон на расцветан цвет за несекојдневен настан и за несекојдневна жена.

Steam punk – моден додаток за жени кои се спремни за акција, кои сакаат да излезат од секојдневноста и кои се фасцинирани од технологијата и научната фантастика.

Сеќавања од Казабланка – за чувствителните и романтични жени, додаток кој те носи со мислите на залезот на сонцето на плажите од Мароко и бурните ноќи исполнети со жежок танц.

Лаура Александра
Серафимовски - Дика

Плоешти, Романија