Декорација

Цртеж и слика

Категорија

2014

Година

29х38 см

Димензии

„Декорација“ е триптих од цртежи, изработени со туш и перо на хартија. Значењето на ова дело е да се потенцира класичниот начин на работа со самата минуциозност во карактерот на цртежот. Со современиот израз на јазикот, со репетиција на линиите во просторот и повеќеслојноста на истите. Делото упатува кон критичност на презаситеноста од декорациите што станаа неизбежен дел во секојдневниот начин на животот. Но истовремено, укажува и на невозможното исчезнување на истите во просторот.

Тино
Сотировски

Скопје, Македонија