Дигитален принт

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

100x70 cм

Димензии

Циклус инспириран од нашата секојдневна борба да се соочиме со себеси и да останеме верни на она што сме. Да се истрае, бидејќи таа битка помеѓу желбите и можностите кај еден човек е битка што може исто така да нè попречи и да нè доведе до нешто што не е во нашето битие. Карактерите прикажани во графиките се ликови со кои се соочува секој од нас. Делата се принтови од внимателно нацртани ликови со неколку слободни потези. Металните патенти се интервенција што внесува стилизиран изглед на делата и наложува ограничување на изборот на основа. Со цел да се проследи континуитетот и логиката на изработката, искористени се индустриски материјали со текстура која наликува на ткаенина.

Марија
Конеска

Скопје, Македонија