Домашна природа

Фотографија

Категорија

2015

Година

35x50 cм

Димензии

Во делото таргетирав визуелен наратив за вдомени практики. Собирам различни визуелни елементи за трансформација од градот Трондхејм. Проектот е фотографска документација и покажува психоделичен контекст во физички свет. Сликите покажуваат средена трева, земја и влезови во тунели, кои беа собрани за да покажат резултати на различни обиди за вдомување – практики на модифицирање на човештвото. Всушност, публиката гледа дека секоја фотографија се поврзува со човечките напори и прашалните форми на наизменичност. Фотографиите исто така не потсетуваат на човечката надмоќ. Со други зборови, овој проект цели кон потпрашување на природата со тоа што во истиот се користени вештачки растени или површно оформени природни форми.

Серчан
Гандогар

Трондхем , Норвешка