Духовити аспекти. Измамени насмевки. Град со мирис на печени костени. Зрно мак(г)ово

Поезија и Проза

Категорија

2015

Година

10x7 cм, 50x50 cм

Димензии

Презентација на печатената форма на горенаведените книги од авторката. Покрај тоа, ќе бидат користени и други материјали за презентирање на истите, како што се текстил, пластика, хартија, керамика, дрво и други материјали кои ќе го содржат пишаниот збор од авторката. Ќе бидат истакнати модни додатоци, облека, керамички и дрвени производи за лична и општа употреба. Акцентот е ставен на пишаниот збор и како тој кореспондира со визуелните форми на комуникација. Истовремено се укажува и на утилитарната примена на пишаниот збор.

Венета
Иљоска

Скопје, Македонија