Духови од месо

Инсталација

Категорија

2014

Година

30x15x10 cм

Димензии

Духовите од месо му даваат лик на месото кое го јадам. Тие подаваат рака, даваат симбол на моќ на месото од жртвата, стигматизирано, црвено/розево, недефинирани материјали; им дадов имиња според животните кои ги купувам во супермаркет или на würstelstand (штандот за колбасици). Си замислувам дека „погледот” на духовите „ја задоволува” нивната потреба за моќ. Да се пука или да се јаде? Кога всушност пукаш во нешто? Јадеш и сереш секој ден, но пукањето, тоа го правиш само во твојата глава … Инсталацијата е составена од 30 „месни духови” коишто се керамички скулптури поставени на ѕид.

Георѓи
Мелников

Виена, Австрија