Elain Crafts

Накит и модни додатоци, Рачни изработки, Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

Димензии

Рачни изработки кои се направени од дрво, полимерна глина и хартија и акрилни слики. Како најзастапен мотив се наоѓа мандалата. Глинените изработки се во вид на ланчиња и брошови, кои се обоени со акрилна боја и цртани. Техниката која е најзастапена во дрвените изработки е пирографијата, но истовремено се користи и рапидограф. Сликите се насликани со акрилни бои на кои потоа се нацртани мандали со рапидограф. Хартиените изработки се тематски честитки и бележници за книга.

Срна
Дамчевска

Скопје, Македонија