Енергијата над нас

Цртеж и слика, Илустрација

Категорија

2016

Година

70x100 cм

Димензии

Ова дело оживеа спонтано, а токму на тој начин и јас творам. Заборавам на сѐ што е логично и се обидувам да ја замолчам свеста за да ѝ дозволам на потсвеста да ги премости моите мисли, имагинација и душа на платното. Тешко ми е да ја опишам својата уметност и да ѝ дадам значење зашто ми се чини дека секој што ќе ја погледне ќе најде смисла битна за неговиот живот. Се надевам дека секој што ќе го види ова уметничко дело ќе биде преплавен од енергијата што е над нас.

Дејзи
Вогера

Торино, Италија