Етновизија

Инсталација, Моден дизајн, Мултимедија

Категорија

2015

Година

Димензии

Проектот е мултимедијална модна инсталација во етнофутуризам стил. Искористени се етно патерни од костими и се аплицирани на облеката на концептуален и апсолутно современ начин. Етно елементите се аплицирани врз облеката преку визуелни проекции. Концептот на овој проект е дека традиционалните вредности се губат и токму тоа ги прави традиционални. Облеката има исечоци, одземни од облеката во вид на триаголници, баклави и други претежно геометриски елементи пронајдени во стилизација на етно мотивите.

Mелани
Димитровска

Скопје, Македонија