Гарванот

Цртеж и Слика

Категорија

2015

Година

41×50 cм

Димензии

Панѕурите штом ги турнав,
преку мене нешто јурна,
низ прозорецот се втурна
гавран горд до темен взор.
Ни да климне глава само,
ни да запре в таа штама,
но со лик на лорд ил’ дама
к’о што дојде однадвор,
врз бистата на Палада,
над вратата, овој створпретна,
седна и ни збор!

Едгар Алан По – Гарванот

Техниката на моето уметничко дело е гравура, а мојата нспирација е „Гарванот“ од дгар Алан По. Чкртаницата изгледа дека гравурата има за цел на набљудувачитеда им даде неограниченост на чувството на теминина, со некои апстрактни елементи на дизајн.

Тајлан
Ѓувенили

Измир, Турција