Title: Светата покривка – тивкиот пејач

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

50x56 cм

Димензии

Импресија на ‘рбет со јаглен на платно.

Сликарството на Франческо Фалаче се карактеризира со силни бои на грубо платно со цел да ја фати емоцијата на гледачот, испраќајќи го во потрага по бесконечното.

Франческо
Фелаче

Касерта, Италија