Homo Happiens

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

100x100см

Димензии

#Вечно #постоење #живот #среќа #движење #светло #танц #гори #адам #еден #едно #момент #тело #цело #дело #смеење #сонце #жолто #радост #топло #кај плексусот #соларен #тело #мрежа #цвеќе #градина #погледни #мир #слушни #повторување #клучот #врата #кон внатре за надвор #мало во помало #вибрира #едноставно #ЉУБОВ #промена вистински вечна #протест пред себеси #разбуди љубов

Викторија
Попоска

Струга, Македонија