Игра

Видео

Категорија

2013

Година

2:55 мин

Димензии

Мардин е антички месопотамиски град кој се наоѓа најблиску до границата со Сирија. Градот се наоѓа на ридот од каде што може да се видат граничните села. Граѓанската војна во Сирија економски и општествено влијае во Анатолискиот регион затоа што луѓето меѓу себе имаат ефективна и блиска комуникација. Над два милиони сириски имигранти се дојдени во Турција за време на војната. Тие се соочуваат со многу проблеми во својот нов дом. Можеби еден ден, децата ќе создадат еден мирен свет во кој ќе ја споделат болката.

Тахир
Ун

Измир, Турција