Il 2015

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

140x90 cм

Димензии

По обзервацијата, следи интроспекција. „II 2015“ е слика која не се случува во светот, туку, некаде во сеќавањето. Сеќавањето дава врска помеѓу различни моменти и предмети, ги изедначува. Создадено е од некои далечни, речиси заборавени снимки и други кои стануваат битни и може да ја пренесат нашата најдлабока есенција.

Даниел
Жолмс

Сен Манде, Франција