Исконски визии

Цртеж и Слика

Категорија

2014

Година

120x80 cм

Димензии

Го собирам исконското искуство, апсолутната содржина на сето она кое го перципираме. Тоа е основата на моето сликарско искуство. Моите пејзажи целат кон пренесување на сета комплексност на човечката емоција. Динамизмот на очекуваното, не на рационалното, туку на чистото емоционално, станува визијата на едно духовно патување. Архитектурите на кои им е одземено нивното најдлабоко значење, стануваат сеќавања на едно минато што досега е само избледена меморија, загубена во невротичната болест на модерното време. Во потрага по ментален простор, синтеза на перцепции и сеќавања кои се основа на она кое нè сочинува.

Назарено
Де Сантис

Латина, Италија