Кафе емоција

Цртеж и Слика

Категорија

2013

Година

120X70 см

Димензии

Опис на проектот: Емоција создадена од оние црни зрнца кои ја поттикнуваат имагинацијата. Кога утринскиот ритуал со кафето и љубовта кон сликањето ќе се претвори во секојдневно уживање. Цента беше да се поронајде онаа горка утринска емоција. Сликите се целосно направени со помош на четки, алатки и многу талог од кафе. Процесот за изработка на една слика е долготраен со тоа што се нанесуваат неколку наслаги на талог од кафе. Тие се релјефни и имаат неколку нијанси на кафеава боја. Со текот на времето сликата станува уште поизразита и со повеќе нијанси на кафена боја.

Драганчо
Божинов

Кавадарци, Македонија