Калеидоскоп

Цртеж и Слика

Категорија

2015

Година

130x70 cм

Димензии

Ова вертикално дело има два плана; во првиот се наоѓа централната носечка фигура што е женски акт на авторот со поглед насочен кон гледачот. Тој е реалистично изведен со нежни потези. Вториот план е позадина со блага перспектива, прикажана со разнобојни коцки на темна основа кои се со потемен колорит, за разлика од актот во кој доминира светлата боја. За разлика од актот, позадината е со побогат колорит и со погруби потези. Во делото доминира големиот акт и колоритната позадина. Изработено е во техниката акрил на платно.

Maja
Џеповска

Скопје, Македонија