Капсулна колекција

Моден дизајн

Категорија

2016

Година

Димензии

Делото е модна капсулна колекција која содржи 5-8 модни изгледи и видео проекција на краток моден филм за оваа колекција во продукција на Божидар Јовановиќ. Станува збор за експеримент со спортски и алтернативни материјали во сооднос со текстилни материјали. Основата на концептот на колекцијата е андрогена трансформација на тема современо кимоно.

Марта Дојчиновска; Солза Поповска

Скопје, Македонија