Креативна реанимација

Индустриски дизајн

Категорија

2015

Година

2м²

Димензии

Создаваме нови креативни решенија за веќе постоечки и стар мебел. Имаме почит кон стариот дизајн и производство и ја подигаме вредноста со тоа што имплементираме модерни дизајнерски детали, материјали и техники. Го реанимираме стариот мебел. Ние сме Eco friendly, помагајќи и на природата преку намалување на индустрискиот отпадок и употребата на дрво. Со овој проект имаме намера да ја кренеме еколошката свест

Катерина Теодорова / Марта Мојсова / Спин

Скопје, Македонија