Кукли сираци

Фотографија

Категорија

2013

Година

60х42 см

Димензии

Фотографска изложба/презентација на напуштени кукли, нивниот таен живот и простор, играта поврзана со нив, чувството на осаменост и напуштеност. Начинот на кој тие се поврзуваат со моменталната околина во која се наоѓаат, чувството кое го предизвикуваат кај гледачот, облиците на психолошката трансформација и како тие промени се одразуваат кај истиот. Во животот и книжевноста, куклите отсекогаш играле главна улога во една комплексена и значајна, интимна врска со луѓето. Куклите стануваат сираци штом децата ќе пораснат, и како сираци тие се преместувани од едно место на друго.

Лефтерис
Сарделис

Солун, Грција