Linescapes

Цртеж и Слика

Категорија

2015

Година

100x100 cм

Димензии

Сликите ги нареков Linescapes… не знам дали имаат некакво значење за човештвото, но процесот на сликање на истите има огромно значење за мене лично, како духовна алатка за усвојување на мојот личен свет/простор. Нема единствена линија од овие“soundscapes” која не е продуцирана со величенственоста на амбиенталната музика. Овој процес на сликање е мојата помош за влегување во транс и фокусирање, практика која ме заштитува од мојот сопствен ум и надворешните извори на хаос.

Лазар
Дарковски

Скопје, Македонија