Луѓето од минатото денес

Фотографија

Категорија

2014

Година

32,5x32,5 cм

Димензии

Иронично, изненадувачко, понекогаш надреално. Проектот „Луѓето од минатото, денес” се необјавени портрети и идни предци, ликови со име и презиме, што постоеле вистински (во мојот ум), магични фотографии пронајдени во прашливото поткровје кои раскажуваат за некое далечно минато или веќе запечатена иднина. Интересни креации, фотомонтажи, деконтекстуализирани објекти што создаваат еден вид на пародија на класичните портрети, насочени кон нашата имагинација, нè носат отаде реалното, во еден паралелен свет кој е создаден од уметникот. Минатото, сегашноста и иднината се претопуваат во една интересна игра на референци и цитати од Дадаизмот. Преку јазични досетки среќаваме смешни ликови, како сонувачот или фотографот, кои се неколку прикази на модерниот човек, со повеќе ликови и недофатлив, графички толкуван одново со еден ретро вкус и со современи техники.

Давиде
Форело

Мачерио , Италија