Мајката природа како света

Цртеж и слика

Категорија

2015

Година

60х80 см

Димензии

Уметничка слика е изработена во техника темпера на платно. Претставува апстрактна современа претстава на жена, мајка, родилка, светителка….Ликовна интерпретација на свет лик на жена, која се поистоветува со мајка-земја-родилка, олицетворение на раѓањето, регенерацијата, преродбата, духовното, светото, смртта… Фигуративна претстава во ова дела која претставува поврзаност меѓу небото и земјата, односно земското и возвишеното.

Благица
Силоска

Скопје, Македонија