Memorie di Grazie

Цртеж и слика

Категорија

2016

Година

50x35 cм

Димензии

Ние сме човечки суштества со историја. Таа ни е претходник и ни следи, но исто така секој ден, таа е заборавена, живее во еден дел од нас и станува пророштво кое ни поставува прашања. Една древна култура која бара одговори за иднината. Во човечките рентгенски снимки се уфрлени трите Грации од библиотеката на Пиколомини (Катедралата во Сиена) со нивниот оригинален контекст.

Назарено
Де Сантис

Латина, Италија