Ментална проституција

Инсталација

Категорија

2012

Година

50 играчки, 10 хартиени силуети, кутија и вазна, кутија полна со 55 торби полни со поезија

Димензии

Бидејќи се е комерцијализирано, принудени сме на ментална проституција. Инсталацијата е направена со играчки фрлени на земја под кои има силуети од тела. Ако посетителот сака да ја погледне инсталацијата, тој ќе мора да помине низ играчките, над силуетите. Силуетите ги претставуваат луѓето кои се под сé останато, и како ние газиме врз себеси. Повеќето од изложените предмети се продаваат и имаат своја цена, само поезијата е бесплатна. Поезијата е скриена во торби полни со брашно и шеќер, и тука е за да не потсети на двојноста на човечката природа – ја имаме нашата физичка егзистенција, но мора да го негуваме и нашиот дух. Торбите полни со поезија ја претставуваат идејата дека таа може да се пронајде насекаде, исто како Уметноста, но само ако е производ на официјалната, а не на критичната култура.

Џорџе / Милијана, Вујаковиќ / Рајчиќ

Нови Сад, Србија