Милигран

Накит, Рачна изработка

Категорија

2016

Година

Димензии

Опис на проектот: Накит изработен во филигран техника во комбинација со плетка и кристали (стаклени и пластика), полудраги земјени природни камења.

Александра
Думовска

Велес, Македонија