Магла

Видео

Категорија

2015

Година

1:08 мин

Димензии

Анимација од акрилни бои. Темата го рефлектира односот на човекот со природата, како перцепцијата на реалноста се менува во зависност од нашето расположение. Поради големата традиција на цивилизацијата човекот заборава, но во потсвеста и во соништата сѐ уште лебди… копнежот кон исконското.

Амаиа
Гарсија

Сантандер, Шпанија